Skip to content

Các yếu tố đánh giá một dự án blockchain

Posted on:January 20, 2022

Chào mọi người!

Thị trường blockchain giờ đã quá rộng, các sản phẩm blockchain quá nhiều, nếu không có những đánh giá nghiêm túc và đúng đắn, thì ta đang tham gia thị trường với vai trò một con bạc không hơn không kém.

Nói vậy không có nghĩa là việc dựng tiêu chuẩn đầu tư cho bản thân, đánh giá dự án kỹ lưỡng là có thể thành công. Nó đơn giản chỉ làm giảm đi yếu tố rủi ro mà thôi.

Bản thân mình là một người làm dự án, một developer, không phải là một trader chuyên nghiệp. Hoạt động trong thị trường này cũng đã gần 5 năm, nên cũng có một số góc nhìn về cách đánh giá các dự án, hi vọng sẽ có ích cho những ai mới hoặc chưa nhiều trải nghiệm để có cái nhìn bao quát hơn về thị trường đầy high risk high return này.

Các đánh giá này dựa hoàn toàn trên kinh nghiệm & quan điểm cá nhân của mình. Có thể không phù hợp với người khác, chỉ nên dùng nó làm tham khảo.

Founders

Tokenomics

Fund raising

Bản thân sản phẩm

Github

Social & Community

DYOR!